Sami Yusuf - Nasimi

Sami Yusuf – Nasimi Şarkı Sözleri,Music;

 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm

 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam

 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

 

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm

 

Dövləti-cavidan mənəm
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam

 

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam

 

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam

 

[English translation:]
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me

 

I am the stars, the sky, the angel, revelation come from God
So hold your tongue and silent be! There is no tongue can compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
I am the burning bush. I am the rock that rose into the sky
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
I am the atom, sun, four elements, five saints, dimensions six
Go seek my attributes! But explanations cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
I am both shell and pearl, the Doomsday scales, the bridge to Paradise
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me

 

I am the Holy Book, its letters, he to whom God spoke
The word, the one who spoke it and the argument I am
I am both shell and pearl, the Doomsday scales, the bridge to Paradise
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
I am the atom, sun, four elements, five saints, dimensions six
Go seek my attributes! But explanations cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
I am both shell and pearl, the Doomsday scales, the bridge to Paradise
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
I am the Holy Book, its letters, he to whom God spoke
The word, the one who spoke it and the argument I am
Cannot compass me, cannot compass me, cannot compass me, cannot compass me

 

I am both shell and pearl, the Doomsday scales, the bridge to Paradise
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
Pay due regard to form, acknowledge content in the form, because
Body and soul I am, but soul and body cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
This world cannot compass me

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz