Dursun Ali Erzincanlı - Naat

Dursun Ali Erzincanlı – Naat İlahi Sözleri;

 

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim,
Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim,
Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim,
Menşur-ı ‘le-amrük’le müeyyedsin efendim.
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim,
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.

 

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda,
Hükmün tutulur mahkeme-i rûi cezâda,
Gülbank-ı kudumun çekilir arş-ı Hudâ’da,
Esmâ-i şerifin anılır arz u semâda.
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.

 

Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran
Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efgan
Yeis ile uslatın ola ahvali perişan
Destur-u şefaatla senindir yine meydan
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim
Hak’tan bize Sultan-ı müeyyedsin Efendim

 

Bir gün ki dalıp bahr-ı gama firkete gittim.
İlden getirip kendimi, bîhodluğa yitdim.
İsyânım anıp, âkıbetimden hazer itdim.
Bu matlâı yâd eyledi bir seyyid işitdim.
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim
Hak’tan bize Sultan-ı müeyyedsin Efendim

 

Ümitteyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz,
Sermaye-i imanı tebâh eylemeyiz biz,
Babın koyup ağyâre penâh eylemeyiz biz,
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz.
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.

 

Bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma,
Dest-i red urup hasret ile dûzaha kakma,
Rahm eyle aman âteş-i hicrânınla yakma,
Ez-cümle kölen Gâlib-i pür-cürmü bırakma.
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.

 

Dursun Ali Erzincanlı “En Sevgiliye -6 ” albüm..

Dursun Ali Erzincanlı

Sitemizde sanatçıya ait toplam 11 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz